Kumpulan Doa – Doa Meminta Diberikan Rezeki Yang Berkah Oleh Allah SWT

20 Doa Pendek Sehari-hari yang Harus Dihafal dan Diamalkan

            Berdoa merupakan salah satu cara yang bisa mendekatkan antara hubungan kita dengan Allah SWT. Lewat doa itu pula kita bisa mengutarakan segala sesuatu yang selama ini menjadi keinginan kita. Itulah mengapa berdoa juga disebut sebagai media dimana kita melakukan komunikasi dengan sang pencipta kita semata yakni Allah SWT.

            Saat berdoa kita bisa bebas mengutarakan apapun keingina kita kepada Allah, selama isi doa tersebut masih merupakan hal yang positif. Doa juga menjadi salah satu senjata yang ampuh untuk mendekatkan diri kepada Allah, karena dengan berdoa berarti kita telah mayakini bahwa segala sesuatu itu datangnya dari Allah SWT.

            Dari banyaknya jenis masalah yang sering dikeluhkan oleh manusia, tentunya permasalahan ekonomi menjadi salah satu faktor yang seringkali dikeluhkan. Tidak sedikit orang yang berdoa kepada Allah agar diberikan rezeki yang berlimpah. Padahal jika di telaah lagi rezeki yang kita dapatkan bukanlah dalam bentuk harta saja melainkan dalam bentuk kesehatan dan juga kebahagiaan.

            Namun jika memang anda mengalami masalah pada ekonomi anda dan anda menginginkan adanya perbaikan tentunya selain usaha ada juga doa yang bisa kita panjatkan. Doa meminta rezeki sebenarnya terdapat cukup banyak, berikut ini merupakan kumpulan doa – doa untuk meminta rezeki kepada Allah SWT :

  • Doa memohon ampunan serta kemudahan memperoleh rezeki

“Qaala rabbiighfir lii wahab lii mulkan laa yanbaghii ahadin min ba’dii innaka antal wahhaab”

Artinya: “Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang pun sesudahku, sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Pemberi.” (QS. Shaad/38: 35).

  • Doa memohon diberikan rezeki oleh Allah SWT

Qāla ‘īsabnu maryamallāhumma rabbanā anzil ‘alainā mā`idatam minas-samā`i takụnu lanā ‘īdal li`awwalinā wa ākhirinā wa āyatam mingka warzuqnā wa anta khairur-rāziqīn”

Artinya: “Ya Allah Tuhan kami, turunkanlah kepada kami suatu hidangan dari langit yang pada hari turunnya hidangan itu akan menjadi hari raya bagi kami, bagi orang-orang yang bersama kami dan yang datang sesudah kami, serta menjadi tanda bagi kekuasaan-Mu. Berilah kami rezeki, dan Engkaulah pemberi rezeki yang paling utama.” (QS. Al-Mâ’idah: 114).

  • Doa memohon agar diberikan rezeki yang halal

“Allahumma yaa ghaniyyu ya hamiidu ya mubdi’u yaa mu’iidu ya rahiimu, ya waduuduaghninii bi halaalika’an haraamika wakfinii bi fadhlika ‘amman siwaaka wa shallallahu ‘alaa muhammadin wa aalihi wa sallama.”

Artinya: “Wahai Allah, wahai Zat Yang Maha Kaya, wahai Zat Yang Maha Terpuji, wahai Zat Yang memulai, wahai Zat Yang Mengembalikan, wahai Zat Yang Maha Penyayang, wahai Zat Yang Maha Mencintai. Cukupilah kami dengan kehalalan-Mu dari keharaman-Mu. Cukupilah kami dengan anugerah-Mu dari selain Engkau. Semoga Allah melimpahkan rahmat dan salam atas junjungan kita Nabi Muhammad SAW, juga keluarga dan sahabat beliau”.

  • Doa agar diberikan rezeki yang luas

“Alloohumma sholli ‘alaa sayyidinaa muhammadin ‘adada anwaa’ir rizqi wal futuuhaati yaa baasutholladzi yabsuthur rizqo liman yasyaa-u bi ghoirihisaabin ubsuth ‘alayya rizqon katsiiron min kulli jihatin min khozaaini rizqika bi ghoiri minnati makhluuqin bi fadhlika wa karomika wa ‘alaa aalihi wa shohbihii wa sallama.”

Artinya: “Wahai Allah limpahkanlah rahmat atas junjungan kita Nabi Muhammad SAW; sebanyak aneka rupa rezeki. Wahai Zat Yang Maha Meluaskan rezeki kepada orang yang dikehendaki-Nya tanpa hisab. Luaskan dan banyakanlah rezekiku dari segenap setiap penjuru dan perbendaharaan rezeki-Mu tanpa pemberian dari makhluk, berkat kemurahan-Mu jua. Dan, limpahkanlah pula rahmat dan salam atas dan para sahabat beliau”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *